Music

  Hudba - MUSIC
  Pred nahraním hudby uprav názov súboru do správneho formátu:
  DIVISION_FIRSTNAME_LASTNAME_ARTIST-SONGNAME.mp3 (Vyžadujeme názov interpreta a skladby
  kvôli SOZA). 1min_Kategoria-Meno_Priezvisko_Interpret-MenoPesnicky.mp3
  a 3min_DIVISION_FIRSTNAME_LASTNAME_ARTIST-SONGNAME.mp3.
  Hudba musí byť vo formáte MP3.
  V prípade, že súťažíš vo viacero kategóriach, alebo v kategórii 1A PRO, kde je Semifinále aj Finále, treba nahrať - naimportovať postupne všetky súbory.

  Príklady pomenovania:

  • 2min_1ASemiPro_John_Smith_Michael_Jackson-Bad.mp3
  • 1min_1A_PROSemiFinal_John_Smith_Michael_Jackson-Thriller.mp3
  • 3min_1A PRO_John_Smith_Michael_Jackson-Thriller.mp3
  • 4A_John_Smith_The_Eagles-Hotel_California.mp3
  Napriek tomu, že si nahral hudbu, prines hudbu aj na USBčku.

  Music (limit 10MB, iba MP3)

  UK message

  Before uploading your freestyle music file/s, please rename the file/s to following format:
  DIVISION_FIRSTNAME_LASTNAME_ARTIST-SONGNAME.mp3 (Artist and song name are required
  because of SOZA). In case of preliminary round, upload one file for prelim and one file for finals with folowing format:
  1min_DIVISION_FIRSTNAME_LASTNAME_ARTIST-SONGNAME.mp3
  and 3min_DIVISION_FIRSTNAME_LASTNAME_ARTIST-SONGNAME.mp3. Music must be in mp3 format. Upload all music files for all divisions that you are competing.

  Music file name examples:

  • 1min_1A_John_Smith_Michael_Jackson-Bad.mp3
  • 3min_1A_John_Smith_Michael_Jackson-Thriller.mp3
  • 2min_OPEN_John_Smith_Michael_Jackson-Thriller.mp3
  If you upload your music, you help us make the reservation process faster.
  Please bring your music file also to the contest on USB flash drive.