Wild Card Music

Pravidlá pre  WildCard:
30-sekundový Freestyle
Hodnotí sa len technická náročnosť (plus a mínus)
Nehodnotí sa estetická hodnota Freestylu.
Hodnotia min. 2 rozhodcovia.
Hudbu si musíte vybrať spomedzi možností uvedených nižšie na stránke a pred WildCard nahlásiť číslo skladby.

Viac o pravidlách na http://iyyf.org/wildcard-round-2017/
http://sya.stringy.sk/sutaze/pravidla/

Hudba:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25